ลองดูนะ ! เวลาทำบุญ ให้อธิษฐานแบบนี้…จะดีแก่ตัวเรา

1 ตุลาคม 2015 | เคล็ดลับเสริมโชค เสริมดวง
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter
Loading...

หลายๆคนชอบทำบุญกันเป็นประจำ วันนี้เราเลยมี คำอธิษฐานเวลาทำบุญ มาฝากกัน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก………….(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัว ที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน

Loading...

หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้ง ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า

“การให้ธรรม เป็นทานชนะการให้ทั้งปวง”

ขอขอบคุณที่มาจาก: tamsabye.com
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter